Styrelse

Samfällighetsföreningens styrelse

Ordförande: Cecilia Andersson

Sekreterare: Carina Södergren

Kassör: Jennifer Österman

Suppleant: Raimo Kanttikoski

Suppleant: Børre Johnsrud