Parkering

Varje lägenhet/radhus har en egen numrerad parkeringsplats i carport med motorvärmaruttag.

Området har även XXst gästparkeringsplatser. För att nyttja gästparkeringsplatserna finns tilldelade parkeringstillstånd till varje lägenhet/radhus.

Parkering inne på området får endast ske under kortare stunder vid exempelvis ilastning och urlastning av bil.